טבלאות וליגות

פאפא-סל עונה 22-23

מפגשמחזור משחקיםקבוצה מארחת (בהיר)קבוצה אורחת (כהה)שעת משחק תאריךמנצחמפסידתוצאה מנצחתוצאה הפסד
 1גבעוליםקורצאק19:3009.11.2022קורצאקגבעולים4741
 1מורדי גטאותניצנים ב20:3009.11.2022ניצנים במורדי גטאות4424
חופשיתאוהל שם         
 1נטעיםניצנים א19:3016.11.2022ניצנים אנטעים4645
 2אוהל שם גבעולים20:3016.11.2022אוהל שם גבעולים3432
 1זומרערמונים21:3016.11.2022זומרערמונים3428
חופשיתניצנים א        
 3אוהל שם זומר19:1507.12.2022אוהל שם זומר3831
 3מורדי גטאותקורצאק20:1507.12.2022קורצאקמורדי גטאות4739
 3נטעיםערמונים21:1507.12.2022נטעיםערמונים5535
חופשיתגבעולים        
 2מורדי גטאותערמונים19:1521.12.2022ערמוניםמורדי גטאות4744
 3ניצנים אניצנים ב21:1521.12.2022ניצנים אניצנים ב5342
חופשיתניצנים ב        
 4אוהל שם מורדי גטאות19:1528.12.2022מורדי גטאותאוהל שם 4626
 4נטעיםקורצאק20:1528.12.2022קורצאקנטעים3928
 4ניצנים אערמונים21:1528.12.2022ניצנים אערמונים5633
          
 5אוהל שם נטעים19:1504.01.2023נטעיםאוהל שם 3824
 5גבעוליםמורדי גטאות20:1504.01.2023גבעוליםמורדי גטאות3926
 5ניצנים אקורצאק21:1504.01.2023ניצנים אקורצאק4941
חופשיתזומר        
 5ניצנים בערמונים19:1511.01.2023ניצנים בערמונים5748
 6זומרמורדי גטאות20:1511.01.2023זומרמורדי גטאות5231
חופשיתערמונים        
 6אוהל שם ניצנים א19:1518.01.2023ניצנים אאוהל שם 4731
 6גבעוליםנטעים20:1518.01.2023נטעיםגבעולים4642
 6ניצנים בקורצאק21:1518.01.2023ניצנים בקורצאק4937
          
 7אוהל שם ניצנים ב19:1525.01.2023    
 7זומרנטעים20:1525.01.2023    
 7ערמוניםקורצאק21:1525.01.2023    
חופשיתמורדי גטאות        
 7גבעוליםניצנים א19:1501.02.2023    
 8מורדי גטאותנטעים20:1501.02.2023    
חופשיתקורצאק        
 8אוהל שם ערמונים19:1508.02.2023    
 8גבעוליםניצנים ב20:1508.02.2023    
 8זומרניצנים א21:1508.02.2023    
          
 9אוהל שם קורצאק19:1515.02.2023    
 9מורדי גטאותניצנים א20:1515.02.2023    
 4גבעוליםזומר21:1515.02.2023    
חופשיתנטעים        
 9גבעוליםערמונים19:1522.02.2023    
 9זומרניצנים ב20:1522.02.2023    
          
 2זומרקורצאק19:1501.03.2023    
 2נטעיםניצנים ב20:1501.03.2023    

טבלה סיבוב 1

מיקום  שם משחקים נצחונותהפסדים סלי זכות סלי חובההפרשנקודות הערות
1 ניצנים א5502511925910 
2 נטעים532212186268 
3 קורצאק53221120658 
4 ניצנים ב431192162307 
5 אוהל שם 523153194-417 
6 מורדי גטאות615210255-457 
7 ערמונים514191246-556 
8 זומר32111797205 
9 גבעולים41315415315 

מאמא-נט 22-23

מפגשמחזור משחקיםקבוצה מארחת (בהיר)קבוצה אורחת (כהה)שעת משחק תאריךמנצחמפסידתוצאה מנצחתוצאה הפסד
 1גבעוליםקורצאק19:3009.11.2022קורצאקגבעולים4741
 1מורדי גטאותניצנים ב20:3009.11.2022ניצנים במורדי גטאות4424
חופשיתאוהל שם         
 1נטעיםניצנים א19:3016.11.2022ניצנים אנטעים4645
 2אוהל שם גבעולים20:3016.11.2022אוהל שם גבעולים3432
 1זומרערמונים21:3016.11.2022זומרערמונים3428
חופשיתניצנים א        
 3אוהל שם זומר19:1507.12.2022אוהל שם זומר3831
 3מורדי גטאותקורצאק20:1507.12.2022קורצאקמורדי גטאות4739
 3נטעיםערמונים21:1507.12.2022נטעיםערמונים5535
חופשיתגבעולים        
 2מורדי גטאותערמונים19:1521.12.2022ערמוניםמורדי גטאות4744
 3ניצנים אניצנים ב21:1521.12.2022ניצנים אניצנים ב5342
חופשיתניצנים ב        
 4אוהל שם מורדי גטאות19:1528.12.2022מורדי גטאותאוהל שם 4626
 4נטעיםקורצאק20:1528.12.2022קורצאקנטעים3928
 4ניצנים אערמונים21:1528.12.2022ניצנים אערמונים5633
          
 5אוהל שם נטעים19:1504.01.2023נטעיםאוהל שם 3824
 5גבעוליםמורדי גטאות20:1504.01.2023גבעוליםמורדי גטאות3926
 5ניצנים אקורצאק21:1504.01.2023ניצנים אקורצאק4941
חופשיתזומר        
 5ניצנים בערמונים19:1511.01.2023ניצנים בערמונים5748
 6זומרמורדי גטאות20:1511.01.2023זומרמורדי גטאות5231
חופשיתערמונים        
 6אוהל שם ניצנים א19:1518.01.2023ניצנים אאוהל שם 4731
 6גבעוליםנטעים20:1518.01.2023נטעיםגבעולים4642
 6ניצנים בקורצאק21:1518.01.2023ניצנים בקורצאק4937
          
 7אוהל שם ניצנים ב19:1525.01.2023    
 7זומרנטעים20:1525.01.2023    
 7ערמוניםקורצאק21:1525.01.2023    
חופשיתמורדי גטאות        
 7גבעוליםניצנים א19:1501.02.2023    
 8מורדי גטאותנטעים20:1501.02.2023    
חופשיתקורצאק        
 8אוהל שם ערמונים19:1508.02.2023    
 8גבעוליםניצנים ב20:1508.02.2023    
 8זומרניצנים א21:1508.02.2023    
          
 9אוהל שם קורצאק19:1515.02.2023    
 9מורדי גטאותניצנים א20:1515.02.2023    
 4גבעוליםזומר21:1515.02.2023    
חופשיתנטעים        
 9גבעוליםערמונים19:1522.02.2023    
 9זומרניצנים ב20:1522.02.2023    
          
 2זומרקורצאק19:1501.03.2023    
 2נטעיםניצנים ב20:1501.03.2023